sarılık ve korunma

Hepatit A      |      Hepatit B      |      Hepatit C      |      Hepatit D      |      Hepatit E     


 
.

 

 

Hepatit :

Pusuda Bekleyen Tehdit

Hepatit hastalığının beş farklı türü mevcuttur ve bunlar Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, Hepatit E olarak adlandırılırlar.Her türün kendine has belirtileri vardır ve çoğu tür başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.Ama Hepatit C karaciğere ciddi hasar verebilir ve hayat boyu süren bir hastalık süreci ortaya çıkarabilir.Öğretmenler ve Sağlık sektörü çalışanları hepatit açısından en riskli grubu oluştururlar çünkü iş ortamları nedeni ile kan ve vücut sıvıları ile temasta bulunmaları gerekmektedir.

Tüm hepatit türlerinde ana organ karaciğerdir.Karaciğerimiz vücudu toksik maddelerden temizleyen , sindirim için gerekli safrayı salgılayan ve vücudumuz için gerekli pek çok proteini üreten organımızdır.Ayrıca kan şekerinin düzenlenmesi ve  metabolizmanın dengelenmesi konusunda da önemli görevleri vardır.

Hepatit virüsü karaciğer dokusunda ki hücrelere yerleşir ve bu hücreler özelliklerini kaybederler ve görevlerini yerine getiremez hale gelirler.

Hepatit A ve Hepatit B için geliştirilmiş aşı vardır. 
Hepatit B den korunma Hepatit D için de korunma sağlar.
Hepatit C için bulaşma yollarının kontrolü çok önemlidir. Aşısı henüz araştırılma aşamasındadır.
Hepatit E için en önemli korunma genel hijyenik şartların düzeltilmesidir. Aşı için çalışmalar sürmektedir   |      Hepatit Ana Sayfa      |      

.

Copyright 2007 - hepatitc.info -